Økonomichefen stopper til den første! Har du efterfølgeren klar?

Af Partner Henrik Ølgaard

Tidens trends i jobmarkedet

Der er to vigtige tendenser på jobmarkedet, som begge understøtter jobmobiliteten. Den første og mest anerkendte er, at jobmarkedet er varmt og mange mangler kvalificerede ansatte. Den anden er, at et stort antal lederjobs udvikler sig hurtigere end personen i jobbet. Hvis man ikke skal risikere en situation, hvor man mangler de rette kompetencer på det rette sted, bør den ansvarlige direktør planlægge arvefølgen.

Hvad kan en ansvarlig leder gøre?

Som en ansvarlig leder kan du sørge for at danne dig et overblik over hvilke nøglekompetencer, du har behov for i din virksomhed. Dette kan du bedst identificere med udgangspunkt i dine fremadrettede strategier. Med det på plads kan du finde dine nøglemedarbejdere.

De næste skridt er følgende:

  • Med udgangspunkt i virksomhedens strategi tages der bestik af hvilke ændringer, der bliver behov for at sætte i værk.
  • Karriereplanlægning (udvikle, flytte internt eller afvikle).
    Med udgangspunkt i den fremtidige organisationsstruktur placeres nøglemedarbejderne heri. Der bør tages stilling til hvilken udvikling, den enkelte nøglemedarbejder skal gennemgå fagligt og ledelsesmæssigt. En seriøs og realistisk dialog bør tages med nøglemedarbejderne for at sikre, at udviklingen sker og at medarbejderen er motiveret hertil. Skønnes det at medarbejderen ikke vil være i stand til at gennemgå den nødvendige transformation, kan enten en flytning til andet job internt være en løsning. Manglende konsensus mht. en sådan løsning kan dog skabe fremtidige problemer. Endelig kan det blive nødvendigt, at få medarbejderen genplaceret uden for virksomheden.
  • Karriererådgivning af den enkelte ved hjælp af eksterne konsulenter.

For at facilitere den nødvendige parathed hos nøglemedarbejderen, kan man med fordel bruge en ekstern konsulent til at rådgive medarbejderen i fortrolighed. Dette vil øge bevidstheden hos nøglemedarbejderen omkring egne karriere- og udviklingsønsker.

  • Identifikation af potentielle arvtagere internt i virksomheden.
    For hver nøgleposition bør der internt findes 2-3 personer der kan overtage, såfremt en sådanne position bliver ledig. Disse personers kompetencer bør afdækkes, og der bør tages stilling til hvilken opkvalificering, der bliver nødvendig, evt. i god tid før det bliver aktuelt.
  • Iden identifikation af arvtagere uden for virksomheden.

Såfremt det ikke er realistisk at besætte en nøgleposition internt, bør man identificere kvalificerede kandidater eksternt. Her kan det være en god idé at alliere sig med et rekrutteringsfirma, der kender markedet og har netværket.

 

0 Comments

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Kontakt os

Vi står altid til rådighed og besvarer alle spørgsmål - store som små.

©2020 KM2JOB  Udviklet af: KM2JOB

Log in with your credentials

Forgot your details?