Konsulenter/partnere til KM2JOB

Har du lyst og kompetence til at videreudvikle og tage medansvar for vores rekrutteringskoncept. Dine personlige muligheder er store.

Vores måde at tænke rekruttering på har vist sit værd, og er nu klar til at blive vækstet yderligere. Derfor søger vi nu associerede partnere, der udover at gå i front med vores ydelser bredt, også kan deltage i videreudviklingen af vores samlede forretning. Vores kunder er både private og offentlige virksomheder – store som små. Vi lægger vægt på at have langvarige kunderelationer.

VORES TILGANG
Rekrutteringsprocessen hos os er blevet optimeret og delt op i delprocesser. Vores kunder kan vælge selv at udføre dele af rekrutteringen og lade os udføre resten; eller lade os udføre alle processer. Det er op til den enkelte kundes behov. Der betales kun for de delprocesser KM2JOB udfører – vi leverer fra lidt til alt.

 

Hele rekrutteringsprocessen fra start til slut ”køres” i KM2JOB’s webbaserede system. Dette sikrer at vores kunder og vi har den samme fulde indsigt i processen. Denne gennemsigtighed er total og en vigtig grundsten i vore koncept.

Via vores supportkoncept kan vi også tilbyde at håndtere alle administrative opgaver i forbindelse med en rekruttering. Det vil sige fra annoncering over håndtering af ansøgninger, kontakt til ansøger til kontraktudformning, opfølgning og afslag.

 

Vi tilbyder således at udføre alt administrativt arbejde – så vores kunder kan koncentrere sig om at udvælge den bedste kandidat – og samtidig lettes for en betydelig arbejdsbyrde.

DIN BAGGRUND
Du har en relevant, god kommerciel uddannelse samt solid konsulent- og/eller ledererfaring og kontakt til beslutningstagere på alle niveauer.

Som person udstråler du troværdighed, samtidig med at du har gennemslagskraft, der sikrer at du bliver hørt og når i mål. Du har den nødvendige erfaring, der gør at du kan sparre med beslutningstagere i øjenhøjde. Du har empati og kompetencen til at afdække og forstå kundens behov. Du skal være systematisk, kunne styre din egen tid og planlægge med tanke for ressourceforbruget. Du er motiveret af et højt præstationsniveau – uden at du af den grund har rundsave på albuerne.

Du skal være indstillet på at etablere egen virksomhed – hvis du ikke allerede har. Virket i KM2JOB kan eventuelt kombineres med andre konsulentopgaver. Geografisk ønsker vi at kunne tilbyde vores ydelser over hele landet.

Jobbet som associeret partner vil give dig stor indflydelse på den videre udvikling af forretningsområderne i KM2JOB. Med den rette indsats rummer jobbet meget attraktive udviklingsmuligheder på såvel det personlige som kommercielle plan. Hvis du er den rette person, er vi indstillet på at tilbyde fast partnerskab.

OM KM2JOB

Ideen til vores koncept opstod for nogle år siden, hvor et par kolleger filosoferede over, hvorfor rekrutteringer med ekstern hjælp er så tidskrævende og omkostningstunge og tilmed lidt black box-agtige. Lidt i sjov prøvede vi at optimere processen – skære det overflødige fra og tilføje kundehensynet. Ud af det kom et rekrutteringskoncept, der sammen med et effektivt administrationssystem har bestået sin prøve siden da. Vi kalder det ”Fleksibel Rekruttering”.

 

KM2JOB ønsker at være en virksomhed med mange opgaver og medarbejdere; men med få ansatte. Vi ønsker at gøre forskel – på en ny måde. Vores indbyrdes tone er præget af respekt for hinanden og med god plads til personlig arbejdsglæde og udfoldelse.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til partner Torben Vang på 4019 4898 (Øst) eller partner Allan Pagh på 5141 8979 (Vest). Se mere på www.KM2JOB.dk. Send din ansøgning til [email protected]

©2020 KM2JOB  Udviklet af: KM2JOB

Log in with your credentials

Forgot your details?