Rekruttering fra øverste faglige hylde

Tiltrækning og fastholdelse af de højest uddannede specialister, der f.eks. har forskningsbaggrund, og som kan bidrage til at løfte virksomheden udviklingsmæssigt over en årrække, stiller helt særlige krav, som slår igennem i hver af de klassiske faser i rekruttering.

Det, der motiverer disse højtuddannede kandidater, er i høj grad mulighed for at kunne præstere noget ekstraordinært efter meget høje faglige standarder, fortsat at kunne dygtiggøre sig, at have udfordrende opgaver på højt fagligt niveau samt foruden at være en del af en god, ambitiøs virksomhed også at være en del af et større fagligt miljø osv.

Specialister på dette niveau er måske ikke aktivt jobsøgende og holder dermed ikke øje med jobopslag. Kandidaterne skal dermed ofte findes proaktivt i deres midlertidige eller på anden måde ikke helt tilfredsstillende universitetsstillinger, hvor der f.eks. er usikre karrieremuligheder.

Virksomheden skal altså gøre en særlig indsats for at kunne flytte disse kandidater og senere hen at fastholde/videreudvikle dem som medarbejdere, hvis rekrutteringen skal blive en succes og give den ønskede kortsigtede og langsigtede værdi.

roed og KM2JOB har den nødvendige kompetence og erfaring til gennem hele processen at hjælpe med jeres succesfulde tiltrækning og fastholdelse af disse værdifulde medarbejdere.

Rekrutteringsprocessen

Forbered/Employer Branding

Sender I de rigtige signaler til de allerdygtigste kandidater, og når signalerne frem til dem, så de får lyst til at købe ind på en fremtid hos jer?

roed og KM2JOB hjælper jer med Employer Branding strategien overfor den højtuddannede gruppe og med at sikre, at den har rod i virkeligheden hos jer, og den er udformet, så den kan eksekveres.

Vi hjælper gerne med eksekveringen af Employer Branding strategien i sin helhed.

Er der tale om rekruttering til et konkret job munder arbejdet ud i en attraktiv stillingsbeskrivelse og et jobopslag.

Find kandidater/proaktiv søgning

roed’s og KM2JOB’s hjælp omfatter klassiske søgeprocesser, søgeprocesser via sociale medier, proaktiv og kvalificeret søgning bl.a. gennem netværk og ud fra de ønskede kvalifikationer, vurdering af ’flytbarhed’, kontakt til relevante kandidatemner med henblik på en samtale med virksomheden enten i forhold til en konkret stilling eller som et led i virksomhedens pipeline til kommende stillinger.

Udvælg

I denne del af rekrutteringen hjælper vi med et kvalificeret interview som prescreening, samtaler med kandidater sammen med virksomheden, test, reference, beslutning, forhandling af vilkår – hvoraf nogle med fordel kan være specielle samt kontrakt.

Følg op/Onboarding

Den nye højt kvalificerede medarbejder skal formentlig i særlig grad være medbestemmende om jobbets indhold og udviklingsretning. Det er en af grundene til, at det er særligt vigtigt løbende at følge op, så det lykkes, og virksomheden opnår det ønskede værdibidrag.

roed og KM2JOB hjælper med introduktionsprogrammet og planer for mentorordning og anden periodevis opfølgning, herunder fremdriftsplan og karriereplan.

Kontakt

roed: [email protected]; +45 2886 6058

KM2JOB: [email protected]; +45 4019 4898 / +45 5141 8979

©2021 KM2JOB  Udviklet af: KM2JOB

Log in with your credentials

Forgot your details?